1. Navigeren

De app bevat 20 locaties met informatie. U bepaalt zelf welke route u loopt. Met de pijlen op de grond kunt u handmatig door het Binnenhof navigeren.

ProDemos i.s.m. NOV'82 Architecten